Agricultură susținută de comunitate

În contextul crizelor sistemului alimentar industrial și fracturării legăturii dintre oameni și pământul care îi hrănește, datorată atât urbanizării, cât și modelului dominant de producție și distribuție alimentară, în secolul 20 s-a dezvoltat o mișcare multicentrică pentru o agricultură de proximitate, strâns corelată cu dezvoltarea comunităților locale. În diferite părți ale lumii, au fost implementate diferite sisteme locale de producție și distribuție alimentară, care în mare măsură reconectează ferme mici și gospodării țărănești, gestionate într-o manieră responsabilă față de mediu și oameni, cu consumatorii din localitățile apropiate.

Parte a acestei mișcări, Agricultura Susținută de Comunitate reprezintă un fenomen recent, care s-a multiplicat începând cu 1971 pe toate continentele și înregistrează o creștere constantă.

Agricultura Susținută de Comunitate (ASC) este un model de dezvoltare alternativă a sistemului alimentar caracterizat prin conectarea strânsă a unuia sau mai multor mici producători agricoli și un grup de consumatori responsabili pe durata unui sezon, astfel încât cei din urmă beneficiază de un coș săptămânal de alimente (de la legume, la fructe, lactate, brânzeturi, panificație sau chiar pește) printr-o schemă de partajare a producției.

Patru trăsături descriu aceste forme inovatoare de cooperare, prezente pe toate continentele:

  • Parteneriatul, caracterizat printr-un angajament reciproc între producători și consumatori, care se obligă să producă și să consume produsele, pe perioada unui sezon agricol.
  • Caracterul local: schimburile între producători și consumatori se produc la nivel local. Parteneriatele ASC susțin relocarea economiei și a producției hranei.
  • Caracterul solidar: parteneriatul se bazează pe o relație de solidaritate între participanți. Aceștia împart atât riscurile, cât si beneficiile unei producții naturale, reglate de ritmul naturii și în respect față de mediul înconjurător, față de patrimoniul ecologic și cultural. Consumatorii agreează cu producătorul o valoare corectă a contractului, care să permită acestuia din urmă un trai decent.
  • Tandemul producător-consumator: parteneriatul se bazează pe relația directă între consumatori si producători, nu există intermediari și nici relații ierarhice între participanți.

În România, Agricultura Susținută de Comunitate este reprezentată de parteneriatele ASAT, demers inițiat la Timișoara în anul 2008, cu sprijinul Rețelei URGENCI-Rețeaua Internațională a Agriculturii Susținute de Comunitate (www.urgenci.net).

Asociația CRIES a susținut lansarea și pilotarea modelului ASAT în România. În anul 2015, o parte dintre membrii CRIES și alți promotori ai modelului ASAT participă la înființarea asociației ASAT-Asociația pentru Susținerea Agriculturii Țărănești, implicată în multiplicarea parteneriatelor ASAT în România (www.asatromania.ro).