Denumire 2

În contexlorem-o manieră responsabilă față de mediu și oameni, cu consumatorii din localitățile apropiate.

Parte a acestei mișcări, Agricultura Susținută de Comunitate reprezintă un fenomen recent, care s-a multiplicat începând cu 1971 pe toate continentele și înregistrează o creștere constantă.

Patru trăsături descriu aceste forme inovatoare de cooperare, prezente pe toate continentele:

  • Parteneriatul, caracterizat printr-un angajament reciproc între producători și consumatori, care se obligă să producă și să consume produsele, pe perioada unui sezon agricol.
  • Caracterul local: schimburile între producători și consumatori se produc la nivel local. Parteneriatele ASC susțin relocarea economiei și a producției hranei.
  • Caracterul solidar: parteneriatul se bazează pe o relație de solidaritate între participanți. Aceștia împart atât riscurile, cât si beneficiile unei producții naturale, reglate de ritmul naturii și în respect față de mediul înconjurător, față de patrimoniul ecologic și cultural. Consumatorii agreează cu producătorul o valoare corectă a contractului, care să permită acestuia din urmă un trai decent.
  • Tandemul producător-consumator: parteneriatul se bazează pe relația directă între consumatori si producători, nu există intermediari și nici relații ierarhice între participanți.

În România, Agricultura Susținută de Comunitate este reprezentată de parteneriatele ASAT, demers inițiat la Timișoara în anul 2008, cu sprijinul Rețelei URGENCI-Rețeaua Internațională a Agriculturii Susținute de Comunitate (www.urgenci.net).

Asociația CRIES a susținut lansarea și pilotarea modelului ASAT în România. În anul 2015, o parte dintre membrii CRIES și alți promotori ai modelului ASAT participă la înființarea asociației ASAT-Asociația pentru Susținerea Agriculturii Țărănești, implicată în multiplicarea parteneriatelor ASAT în România (www.asatromania.ro).