Proiectul Modele de bună practică în domeniul incluziunii sociale a fost dezvoltat de către asociaţia CRIES (în calitate de lider de proiect) în parteneriat cu Platforma Europeană IRIS, Institutul Intercultural Timişoara, asociaţia Serviciul APEL şi Integra din Oradea.

Proiectul a fost co-finanţat prin Fondul Social European, desfășurându-se, în perioada iulie  2010-iunie 2013, în 5 regiuni de dezvoltare: Vest, Nord-Vest, Centru, Bucureşti-Ilfov şi Nord-Est.

Bugetul proiectului gestionat de asociația CRIES: 2.432.903,67 lei.

Proiectul și-a propus să contribuie la dezvoltarea economiei sociale în România, susținând capacitatea de acțiune a actorilor locali și favorizând schimbul de bune practici între 8 centre regionale.

Alegerea partenerilor și experților din proiect a avut la bază înțelegerea caracterului multidimensional al economiei sociale precum și necesitatea unei intervenții transversale. Partenerii proiectului au adus expertiză în domeniul economiei sociale și solidare, inserția persoanelor vulnerabile, în promovarea democrației participative și a coresponsabilității sociale. Parteneriatul internațional cu Platforma IRIS a facilitat schimbul de experiență cu organizații din domeniul economiei sociale și solidare din Franța și Italia.

În cadrul proiectului am dezvoltat 8 Grupuri Locale de Acțiune în Arad, Bucureşti, Cluj-Napoca, Iaşi, Odorheiu Secuiesc, Oradea, Sibiu şi Timişoara, cu un număr total de 160 de membri (asociații neguvernamentale, instituții publice, instituții de microcreditare, fermieri, cetățeni interesați de domeniul economiei sociale și solidare).

Cei 160 de membri au beneficiat în mod direct de servicii de formare, schimburi de experiență naționale și internaționale, precum și servicii de consultanță pentru dezvoltarea de inițiative de economie socială și solidară.
Programul de formare a fost compus din 8 module distincte, acestea având o durată medie de 2,5 zile. Participanții au putut opta pentru una sau mai multe sesiuni de formare, în funcție de aria de interes. Programul de formare s-a dezvoltat prin colaborarea între experți români și experți internaționali, numărul total de beneficiari fiind de 160 de persoane. Cele 8 module de formare organizate în cadrul proiectului au fost:
  • Introducere în tematica economiei sociale și solidare;
  • Economie socială și dezvoltarea de activități aducătoare de venit
  • Întreprinderi sociale de inserție (WISE);
  • Consum responsabil;
  • Comerț echitabil;
  • Agricultura susținută de comunitate și parteneriatele ASAT;
  • Microcreditare și finanțare etică;
  • Premize pentru dezvoltarea proiectelor de economie socială în România.
Componenta de formare a cuprins și organizarea unui schimb de experiență în domeniul economiei sociale și solidare, organizat în Paris/Franța, pentru un număr de 90 de persoane. Cu această ocazie au fost vizitate peste 15 întreprinderi sociale și inițiative de economie solidară.

Documentarea și promovarea economiei sociale a reprezentat o componentă importantă a proiectului.

În acest sens, au fost realizate Ghidul adaptat de bune practici în domeniul incluziunii sociale, (2012) precum și 4 filme de promovare a economiei sociale și solidare în România.

De-a lungul celor trei ani de implementare, prin diversele activități de informare, am interacționat în mod direct cu peste 1800 de persoane, la nivel național. Am facilitat o dinamică pozitivă pentru transferul de informații și practici între organizații din țară și din străinătate, precum și colaborarea în realizarea unor proiecte inovatoare în domeniul incluziunii sociale.